Pagtuloy ang paghahanap para sa natatanging Bayani ng Kalikasan!

November 8, 2017

PAANYAYA PARA SA LAHAT!

Sa harap ng lumalalang problemang pangkapaligiran sa Pilipinas, muling kikilalanin at pararangalan ang mga indibidwal at grupo na nagtataguyod sa kagalingan ng kalikasan sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang mga natatanging ambag sa pagprotekta sa kapaligiran, gayundin sa karapatang pantao at mga buhay na nakikinabang dito.

Itatanghal muli ang tatlong indibidwal, tatlong organisasyon at isang natatanging gawad. Sila ang gagawaran ng parangal sa ikalimang Gawad Bayani ng Kalikasan.

Ang Gawad Bayani ng Kalikasan (GBK) ay isinasagawa kada dalawang taon, ito ang ikalimang pagkakataon na idadaos muli ang pagkilala ng Center for Environmental Concerns (CEC) kasama ang iba pang cooperating organizations sa mga indibidwal at organisasyon mula nang inilunsad ito noong 2009.

Malugod namin kayong hinihikayat at inaanyayahang magpadala ng nominasyon para sa ikalimang GBK ngayong taon. Ang deadline ng nominasyon ang hanggang Nobyembre 30, 2017.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.cecphils.org/gbk/ o tawagan kami sa telepono bilang 02-356-2166

GBK 2017 Secretariat