Helping communities address environmental challenges

Center for Environmental Concerns - Philippines works to cultivate environmental awareness and action, create a community of advocates, and contribute to the defense of ecosystems and peoples through empowering education, community-based research, and people-oriented, patriotic, and scientific advocacy.

Latest news

Pagtuloy ang paghahanap para sa natatanging Bayani ng Kalikasan!

November 8, 2017

  PAANYAYA PARA SA LAHAT! Sa harap ng lumalalang problemang pangkapaligiran sa Pilipinas, muling kikilalanin at pararangalan ang mga indibidwal at grupo na nagtataguyod sa kagalingan ng kalikasan sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang mga natatanging ambag sa pagprotekta sa kapaligiran, gayundin sa karapatang pantao at mga buhay na nakikinabang dito. Itatanghal muli ang tatlong […]